PERSONÁL V ŠKÔLKA LIMBACH

   Čo všetko deti potrebujú?

   Toto sú podmienky efektívneho a kvalitného učenia, ktoré sú uplatňované našim kvalifikovaným tímom pedagógov, ktorí disponuje neuveriteľnými schopnosťami. Deti u nás prežívajú bezpečné a láskyplné vzťahy, dostávajú príležitosť k úspešnému zvládnutiu úloh, ktoré sú pre ne dôležité vzhľadom k jeho všestranného rozvoja osobnosti.

   PaedDr. Ivana Vargová – riaditeľka

     Štúdium: Pedagogická fakulta UK v Bratislave
     Fakulta elementárnej a primárnej pedagogiky
     Pedagogická a sociálna akadémia Bieloruská, Bratislava
     Stredná pedagogická škola Bullova 2, Bratislava

     Študijný odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
     Gymnázium Hubeného 23, Bratislava

     Prax: Súkromná materská škola, odborné vydavateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Školský úrad Rača a Vajnory, Základná škola Plickova 9, Bratislava, Základná škola P. Horova, Bratislava

     Záujmy: knihy, publikovanie, tanec, turistika, ručné práce, maľovanie, šitie, záhrada,

     Motto: Keď miluješ to, čo robíš, alebo ak miluješ to, čo máš v tú chvíľu – máš všetko, čo v živote potrebuješ.“

     Prečo práca s deťmi?
     Deti vnímam ako dar. Milujem ich krásu, jedinečnosť, spontánnosť, úprimnosť, múdrosť a hravosť. Deti sú pre mňa zdrojom energie, výziev a chuti žiť, ale aj chuti zdolávať prekážky. Sú nevyčerpateľným zdrojom nových možností a nezištnej lásky. Milujem ich čistotu, nevinnosť a výmysly. Sú pre mňa životnou inšpiráciou byť pre nich užitočná a učia ma pozerať na život s nadhľadom.

     logo skolka limbach

     Mgr. Bianka Šarmírová

      Štúdium: Trnavská univerzita v Trnave, učiteľstvo a pedagogické vedy

      Prax: Súkromná materská škola Vavrinecká 2, Limbach

      Záujmy: šport, knihy, výroba slaných tôrt, turistika

      Motto: Šťastný je ten, kto našiel šťastie v rodine

      Prečo práca s deťmi?
      Prítomnosť detí ma od malička napĺňala šťastím. Pochádzam z veľkej rodiny a vždy som sa starala o všetky detičky v rodine. Tak som vedela, že byť učiteľkou bude pre mňa tá správna cesta. Deti sú pre mňa pojašené, hravé a neposedné stvorenia, ktoré mi vyčarujú úsmev každý deň. Sú naša budúcnosť. Snažím si splniť svoj sen a byť dobrou učiteľkou pre detičky. Pripraviť ich na školu a na ich ďalší život. Napĺňa ma táto práca a dôkazom toho je neopísateľný pocit, keď prídem do práce a deti sa mi nahrnú do náručia.

      Bc. Natália Eibenová

       Štúdium: Univerzita Komenského v Bratislave
       Fakulta elementárnej a primárnej pedagogiky
       Stredná odborná škola knihovníckych a informačných štúdií, Bratislava

       Prax: Súkromná materská škola Vavrinecká 2, Limbach, Detské centrum Rainbow Garden Limbach, opatrovanie detí,

       Záujmy: šport, kreatívne práce , kreslenie, rodina, priatelia, záhrada, príroda,

       Motto: Detský smiech mi dáva radosť do života a vidím v tom zmysel môjho života.

       Prečo práca s deťmi?
       Som matkou jednej dcéry. Deti mám veľmi rada. Chcem ich viesť k dobrému životu a správnej výchove. Vo svojej podstate a v hĺbke moje duše, som sama dieťaťom a rozumiem im, rozumiem ich spontánnosti a hravosti. Chcem ich učiť k novým veciam. Ako sú: spoznávanie všetkého nového, k novým zručnostiam a schopnostiam.
       Páči sa mi deťoch ich úprimnosť a vyžarovanie lásky. Dostanú ma svojou radosťou objímať.

       Simona Šafáriková

        Štúdium: Pedagogická a kultúrna akadémia Modra

        Študijný odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

        Záujmy: Cestovanie, turistika, príroda, bicyklovanie, hra na gitaru, knihy

        Motto: Pravým šťastím je byť milovaným

        Prečo práca s deťmi?
        Pri nazretí do detských očí vidím najmä šťastie, radosť a úprimnosť. Deti sa riadia, konajú na základe vlastných citov a pocitov. Je to jedna z vecí, ktorá ma na nich fascinuje. Týmto smerom im chcem byť čo najviac podobná a práve práca s nimi mi v tom veľmi pomáha. V ostatných smeroch chcem byť nápomocná pri ich spoznávaní a objavovaní, aby neustále napredovali, rástli a zlepšovali sa tak, ako aj ja v snahe priblížť sa im a pochopiť ich bezprostredné správanie.

        Mgr. Alena Kovácsová

         Štúdium: Univerzita Komenského v Bratislave
         Fakulta elementárnej a primárnej pedagogiky + vychovávateľstvo
         Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, Bratislava

         Prax: Opatrovanie detí, Súkromná materská škola Vavrinecká 2, Limbach

         Záujmy: pečenie zákuskov, tôrt, zdobenie medovníčkov, ovládam základy paličkovanej čipky, nešitého patchworku, servítkovanie, plstenie na sucho i mokro, nenáročná oddychová literatúra, plávanie, korčuľovanie a netradičné hry.Zvieratá sú moja srdcovka.

         Motto: Ak človek chce niečo dosiahnuť, musí sa snažiť

         Prečo práca s deťmi?
         Filozof John Locke, tvrdil že dieťa je „tabula rasa“ – nepopísaná tabuľa . A teda v tomto veku, sú to špongie, čo doňho vložíme to nasáva. Vidím ako sa deti posúvajú vpred, rastú nám pred očami. Ich zručnosti, schopnosti sa stále zlepšujú.
         To kam ich posúvame, vychovávame vzdelávame my učitelia – vidíme pokroky, ako sa z dieťaťa stáva osobitý jedinec s vlastným rozmýšľaním – názorom, vhodným správaním a je super pocit.

          

         V súčasnosti na materskej dovolenke