Harmonogram dňa

  Program pre malé deti

  Čas Činnosť
  7:00
  Otvorenie SMŠ, schádzanie a sústreďovanie detí v zbernej triede
  7:00-8:45
  Hry a činnosti podľa výberu detí ( podľa priania a predstáv detí: navodenené, priamo i nepriamo usmerňované) individuálne, skupinové, alebo frontálne činnosti a aktivity. Cielené vzdelávacie aktivity, individuálne jazykové chvíľky. Ranný filter a ranný kruh – rozhovory, spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít. Zdravotné cvičenie ( max. 10 min. )
  8:45-8:50
  Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
  8:50-9:20
  Desiata (stolovanie)
  9:20 – 9:30
  Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiéna)
  9:30 – 10:10
  Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity ( zamerané na výchovno – vzdelávaciu oblasť: jazyk a komunikácia, matematika a práca sa informáciami, umenie a kultúra, človek
  10:10 – 10:20
  Činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena )
  10:20 – 11:15
  Príprava na pobyt vonku – prezliekanie Pobyt vonku – plnenie pedagogických, rekreačných a zdravotných funkcií počas vychádzok, na školskom dvore, v záhrade ( spontánne pohybové aktivity)
  Dopoludňajšie cielené vzdelávacie akktivity – AJ skupina 1.
  11:15 – 11:20
  Činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena )
  11:30-12:00
  Obed ( stolovanie )
  12:00 – 12:10
  Činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena + dentálna hygiena )
  12:10 – 12:20
  Príprava na odpočinok (prezliekanie do pyžám )
  12:20 – 14:00
  Odpočinok
  14:15 – 14:20
  Činnosti zabezpečujúce životosprávu ( Osobná hygiena )
  14:30 – 14:45
  Olovrant ( stolovanie )
  14:45 – 14:55
  Činnosti zabezpečujúce životosprávu ( Osobná hygiena )
  15:00 – 16:00
  Krúžková činnosť
  15:00 – 15:30
  Odpoludňajšie aktivity cielené vzdelávacie aktivity a hry podľa činnosti a výberu detí do postupného odchodu detí domov ( podľa priania a predstáv detí, navodené, priamo i nepriamo usmerňované). Individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, individuálne jazykové chvíľky, hodnotenie dňa.
  15:30
  Príprava na pobyt vonku
  15:30 – 17:00 (zima)
  Pobyt vonku – plnenie pedagogických, rekreačných a zdravotných funkcií počas vychádzok, na školskom dvore, v záhrade ( spontánne pohybové aktivity )
  15:30 – 17:00 (leto)
  Pobyt vonku – plnenie pedagogických, rekreačných a zdravotných funkcií počas vychádzok, na školskom dvore, v záhrade ( spontánne pohybové aktivity )

   Program pre veľké deti

   Čas Činnosť
   7:00
   Otvorenie SMŠ, schádzanie a sústreďovanie detí v zbernej triede
   7:00-8:20
   Hry a činnosti podľa výberu detí ( podľa priania a predstáv detí: navodenené, priamo i nepriamo usmerňované) individuálne, skupinové, alebo frontálne činnosti a aktivity. Cielené vzdelávacie aktivity, individuálne jazykové chvíľky. Ranný filter a ranný kruh – rozhovory, spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít. Zdravotné cvičenie ( max. 10 min. )
   8:20 – 8:30
   Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
   8:30 – 9:00
   Desiata (stolovanie)
   9:00 – 9:10
   Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiéna)
   9:10 – 9:30
   Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity ( zamerané na výchovno – vzdelávaciu oblasť: jazyk a komunikácia, matematika a práca sa informáciami, umenie a kultúra, človek
   9:30 – 9:40
   Činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena )
   9:40 – 10:40
   Pobyt vonku – plnenie pedagogických, rekreačných a zdravotných funkcií počas vychádzok, na školskom dvore, v záhrada (spontánne pohybové aktivity)
   Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity – AJ skupina 1.
   10:40-10:50
   Činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena )
   11:00 – 11:30
   Obed ( stolovanie )
   11:30 – 11:40
   Činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena + dentálna hygiena )
   11:40 – 11:50
   Príprava na odpočinok (prezliekanie do pyžám )
   12:00 – 13:45
   Odpočinok
   13:45 – 13:50
   Zdravotné cvičenie
   13:50 – 14:00
   Olovrant ( stolovanie )
   14:30 – 14:40
   Činnosti zabezpečujúce životosprávu ( Osobná hygiena )
   14:40 – 15:20
   Odpoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity a hry a činnosti podľa výberu detí do postupného odchodu detí domov (podľa priania a predstáv detí; navodené, priamo i nepriamo usmerňované); individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity; individuálne jazykové chvíľky, hodnotenie dňa.
   15:20 – 15:30
   Príprava na pobyt vonku – obliekanie
   15:30 – 17:00
   Pobyt vonku – plnenie pedagogických, rekreačných a zdravotných funkcií počas vychádzok, na školskom dvore, v záhrada (spontánne pohybové aktivity).
   15:30 – 17:00 (zima)
   Pobyt vonku – plnenie pedagogických, rekreačných a zdravotných funkcií počas vychádzok, na školskom dvore, v záhrade ( spontánne pohybové aktivity )
   15:30 – 17:00 (leto)
   Pobyt vonku – plnenie pedagogických, rekreačných a zdravotných funkcií počas vychádzok, na školskom dvore, v záhrade ( spontánne pohybové aktivity )