CENNÍK

   Všetky podmienky pobytu dieťaťa v SMŠ sú taxatívne vymedzené v Zmluve o poskytovaní služieb, ktorá je súčasťou požadovaných dokumentov pri procese prijímania.

   V zmluve sú zadefinované aj:

   • ostatné podmienky (prevádzka SMŠ počas mimoriadnej epidemiologickej situácii, finančné úpravy – udržiavací poplatok, prázdniny, práva a povinnosti zákonných zástupcov, organizácia SMŠ, podmienky prijímania detí mladších ako tri roky,…),
   • podmienky súvisiace s ochranou a rozvojom zdravia detí, spôsoby a formy ospravedlňovania detí počas neprítomnosti detí, atď.
   • Riaditeľka školy vydáva zákonným zástupcom rozhodnutie o prijatí dieťaťa, len na základe písomnej žiadosti.

   Celodenný pobyt

   395 € /mesiac

    1.dieťatko

     

    Celodenný pobyt

    315 € /mesiac

     súrodenecká zľava

      

     Poldenný pobyt

     305 € /mesiac

      1.dieťatko ( 4 hodiny )

       Strava

       platné od 01.02.2024

       deň

       4,20 €

         

        1/2 deň

        3,40 €