2% z DANE

   Evidenčné číslo NCRpo: 8344/2023

   Názov: Škôlka Limbach

   IČO: 42414911

   Právna forma: Občianske združenie

   Ulica: Einsteinova 3734/7

   Mesto: Bratislava – mestská časť Petržalka

   PSČ: 85101

   Bankový účet: SK7011110000001298895007, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

   OZ Škôlka Limbach ďakuje za Vašu podporu pri poukázaní 2% v prospech našich detí v SMŠ.